Společnost Wagenknecht, s. r. o. s hlavní činností silniční motorová doprava zavedla systém managementu kvality v souladu s normou ISO 9001:2015. Základním záměrem společnosti Wagenknecht, s.r.o. je přímé napojení na koncern VW a získávání zakázek přímo u zdroje. Politika společnosti je založena na využívání všech sil a prostředků pro splnění legislativních a zákaznických požadavků a potřeb, především s důrazem na kvalitu služeb a bezpečnost práce.

Společnost Wagenknecht, s. r. o. se zavazuje neustále zlepšovat systém managementu kvality v souladu s normou ISO 9001:2015 a zajišťovat neustálé zlepšování služeb a informovat o něm všechny zúčastněné strany a tím poskytovat kvalitní a maximální služby svým zákazníkům.

Společnost se dále zavazuje vytvářet potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro udržování a rozvoj systémů společnosti a vytváření podmínek pro všechny zaměstnance, aby měli kladný vztah ke kvalitě s rychlou reakcí na nové požadavky ke zvyšování úrovně kvality. V tomto směru se také zavazuje provádět potřebná školení, školení a vzdělávání zaměstnanců a tím dosahovat co nejvyšší kvality a splňování cílů společnosti. To platí i v oblasti BOZP, kde se společnost zavazuje důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy a minimalizovat tak vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Ve vztahu k dodavatelům se společnost zavazuje rozvíjet aktivní spolupráci při realizaci kvalitních služeb a ostatních vzájemných požadavcích. Pro vyšší kvalitu a přecházení havarijních událostí a jiných neshod, se zavazuje pravidelně proškolovat a prakticky vzdělávat zaměstnance a zároveň zvyšovat jejich úroveň vůči havarijní připravenosti.

Hlavní zásady politiky managementu kvality jsou zpracovány vedením společnosti do konkrétních cílů s určenými odpovědnostmi a termíny plnění. Vedení společnosti Wagenknecht, s. r. o. dále očekává od všech zaměstnanců loajalitu, dodržování firemní kultury a ztotožnění se s přijatou politikou a cíli managementu kvality.

Jana Wagenknechtová
Dne: 01.07.2021

.PDF verze ke stažení zde.Hledáme řidiče C, CE!

Rozšiřujeme vozový park!

Nabízíme:

  • Práce v rozvíjející se firmě

  • Výhodné platové podmínky!

Pro více informací nás kontaktujte na čísle +420 777 230 313


Kontakt